બંધ

સરકારી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ

મવડી-કણકોટ રોડ, હનુમાન મંદિરની પાસે, રાજકોટ - 360005

ઇમેઇલ : gec-rajkot-dte[at]gujarat[dot]gov[dot]in
ફોન : 9978287873
વેબસાઇટ : http://www.gecrj.cteguj.in/
Pincode: 360005