બંધ

અખબારી યાદી

અખબારી યાદી
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
કોવિડ-19 એક્સ-ગ્રેટિયા ચુકવણી

ગુજરાત રાજ્યના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા કોવિડ-19 માં મૃતકના વારસદારોને ઘરે બેઠા મદદ કરવા માટે શરૂ કરાયેલ મોબાઈલ ફ્રેન્ડલી એપ્લિકેશનમાં અરજી કરવાની લિંક.

 

04/12/2021 31/12/2022 જુઓ (437 KB)
આર્કાઇવ