બંધ

બેંકો

અલ્હાબાદ બેન્ક

17-મીલપરા, વી કે મહેતા બિલ્ડીંગ, રાજકોટ

ઇમેઇલ : customercare[at]allahabadbank[dot]in
ફોન : 0281-2231830
વેબસાઇટ લિંક : https://www.allahabadbank.in
શ્રેણી / પ્રકાર: Public

આંધ્ર બેન્ક

ભક્તિનગર વર્તુળ પાસે, રાજકોટ

ઇમેઇલ : adchelpdesk[at]andhrabank[dot]co[dot]in
ફોન : 0281-2363312
વેબસાઇટ લિંક : https://www.andhrabank.in

આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક

કાલાવાડ રોડ, રાજકોટ

ઇમેઇલ : care[at]icicibank[dot]com
ફોન : 9540613360
વેબસાઇટ લિંક : https://www.icicibank.com
શ્રેણી / પ્રકાર: sdcfdc

એક્સિસ બેંક

ભક્તિનગર શાખા, શિવાલિક -5, જી -8, મક્કમ ચોક પાસે, ગોંડલ મુખ્ય માર્ગ, રાજકોટ


ફોન : 0281-2381116
વેબસાઇટ લિંક : https://www.axisbank.com
શ્રેણી / પ્રકાર: sdcfdc

એચડીએફસી બેન્ક

પ્રમુખ સ્વામી આર્કેડ નજીક, ડૉ. યાજ્ઞિક રોડ, રાજકોટ

ઇમેઇલ : support[at]hdfcbank[dot]com
ફોન : 0281-6545367
વેબસાઇટ લિંક : https://www.hdfcbank.com/

પંજાબ નેશનલ બેન્ક

જવાહર રોડ, પંચનાથ પ્લોટ, સદર, રાજકોટ

ઇમેઇલ : care[at]pnb[dot]co[dot]in
ફોન : 9540613360
વેબસાઇટ લિંક : http://www.pnbindia.in
શ્રેણી / પ્રકાર: sdcfdc

રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેન્ક લિમિટેડ

પરા બજાર, રાજકોટ


ફોન : 0281-2233916-17-18
વેબસાઇટ લિંક : http://rnsbindia.com

શ્રી રાજકોટ જિલ્લા કો ઓપરેટીવ બૅન્ક લિમિટેડ

જિલા બેંક ભવન, ચૌધરી હાઇ સ્કૂલ નજીક, કસ્તૂરબા રોડ, રાજકોટ

ઇમેઇલ : info[at]rdcbank[dot]org
ફોન : 0281-2231650-51-52-53
વેબસાઇટ લિંક : http://rdcbank.org