બંધ

બેંકો

અલ્હાબાદ બેન્ક

17-મીલપરા, વી કે મહેતા બિલ્ડીંગ, રાજકોટ

ઇમેઇલ : customercare[at]allahabadbank[dot]in
ફોન : 0281-2231830
વેબસાઇટ લિંક : https://www.allahabadbank.in
શ્રેણી / પ્રકાર: Public

આંધ્ર બેન્ક

ભક્તિનગર વર્તુળ પાસે, રાજકોટ

ઇમેઇલ : adchelpdesk[at]andhrabank[dot]co[dot]in
ફોન : 0281-2363312
વેબસાઇટ લિંક : https://www.andhrabank.in

આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક

કાલાવાડ રોડ, રાજકોટ

ઇમેઇલ : care[at]icicibank[dot]com
ફોન : 9540613360
વેબસાઇટ લિંક : https://www.icicibank.com
શ્રેણી / પ્રકાર: sdcfdc

ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંક (આઈપીપીબી)

હેડ પોસ્ટ ઓફિસ, એમ.જી. રોડ, પંચનાથ પ્લોટ, સદર, રાજકોટ - 360001

ઇમેઇલ : ippb0156[at]ippbonline[dot]in
ફોન : 9415424345
Pincode: 360001

એક્સિસ બેંક

ભક્તિનગર શાખા, શિવાલિક -5, જી -8, મક્કમ ચોક પાસે, ગોંડલ મુખ્ય માર્ગ, રાજકોટ


ફોન : 0281-2381116
વેબસાઇટ લિંક : https://www.axisbank.com
શ્રેણી / પ્રકાર: sdcfdc

એચડીએફસી બેન્ક

પ્રમુખ સ્વામી આર્કેડ નજીક, ડૉ. યાજ્ઞિક રોડ, રાજકોટ

ઇમેઇલ : support[at]hdfcbank[dot]com
ફોન : 0281-6545367
વેબસાઇટ લિંક : https://www.hdfcbank.com/

પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી)

જ્યુબિલી ચોક, આલ્ફ્રેડ હાઇ સ્કૂલ નજીક, રાજકોટ - 360001

ઇમેઇલ : bo0400[at]pnb[dot]co[dot]in
ફોન : 02812242058
Pincode: 360001

પંજાબ નેશનલ બેન્ક

જવાહર રોડ, પંચનાથ પ્લોટ, સદર, રાજકોટ

ઇમેઇલ : care[at]pnb[dot]co[dot]in
ફોન : 9540613360
વેબસાઇટ લિંક : http://www.pnbindia.in
શ્રેણી / પ્રકાર: sdcfdc

બેંક ઓફ બરોડા (BoB)

એમ.જી. રોડ, હેડ પોસ્ટ ઓફિસ નજીક, રાજકોટ - 360001

ઇમેઇલ : rajkot[at]bankofbaroda[dot]com
ફોન : 02812227615
Pincode: 360001

બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (બીઓઆઇ)

પોસ્ટ બોક્સ નં 133, પરા બઝાર, એમ જી રોડ, રાજકોટ - 360001

ઇમેઇલ : rajkot[dot]rajkot[at]bankofindia[dot]co[dot]in
ફોન : 02812225068
Pincode: 360001