બંધ

પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી)

જ્યુબિલી ચોક, આલ્ફ્રેડ હાઇ સ્કૂલ નજીક, રાજકોટ - 360001

ઇમેઇલ : bo0400[at]pnb[dot]co[dot]in
ફોન : 02812242058
Pincode: 360001