બંધ

કોણ શુ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેકટરેટ

પ્રોફાઇલ ફોટો નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
Remya-Mohan શ્રીમતિ રેમ્યા મોહન, IASક્લેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટcollector-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર કચેરી, જામ ટાવર પાસે, રાજકોટ0281-24739000281-2453621
પરિમલ-પંડયા શ્રી પરીમલ પંડયાનિવાસી અધિક કલેકટરadd-collector-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, જામ ટાવર સામે, રાજકોટ0281-24739000281-2453621
એન-આર-ધંધલ શ્રી એન. આર. ધાધલનાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીeo-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન રાજકોટ281-2476891
N.R.Toprani શ્રી એન. આર. ટોપરાણીજીલ્લા આયોજન અધિકારીdpo-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન રાજકોટ281-2441276
અર્જુન ચાવડા શ્રી અર્જુન આર. ચાવડાપ્રોટોકોલ મામલતદાર અને ઇન્ચાર્જ જન સંંપર્ક અધિકારીmsahil26[at]gmail[dot]comકલેકટર કચેરી, રાજકોટ02812447760-1013
જે-કે-જેગોડા શ્રી જે. કે. જેગોડાનાયબ કલેકટર (સ્ટેમ્પ ડ્યુટી - રાજકોટ શહેર)0281-2457617

પ્રાંત અધિકારીની કચેરી

પ્રોફાઇલ ફોટો નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
PDChauhan શ્રી ડી. પી. ચૌહાણપ્રાંત અધિકારી, રાજકોટ શહેર -1po-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ કલેકટરની કચેરી, રાજકોટ શહેર -1, જૂની કલેક્ટર ઓફિસ કેમ્પસ, રાજકોટ0281-24790420281-2453334
જે-કે-જેગોડા શ્રી જે. કે. જેગોડાપ્રાંત અધિકારી, રાજકોટ શહેર -2mam-rajcity[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ કલેકટરની કચેરી, રાજકોટ શહેર -2, જૂની કલેક્ટર ઓફિસ કેમ્પસ, રાજકોટ0281-2450368
Dr Om Prakash ડૉ. ઓમ પ્રકાશ, IASપ્રાંત અધિકારી, રાજકોટ ગ્રામ્યrajkotgramyaprant[at]gmail[dot]comનાયબ કલેકટરની કચેરી, રાજકોટ ગ્રામ્ય, જૂની કલેકટર ઓફિસ કેમ્પસ, રાજકોટ0281-2471092
એ-એચ-ચૌધરી શ્રી એ. એચ. ચૌધરીપ્રાંત અધિકારી, જસદણsdm-jasdan-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ કલેકટર કચેરી, સેવા સદન, જસદણ02821-221232
આર-એમ-રાયજાડા શ્રી આર. એમ. રાયજાદાપ્રાંત અધિકારી, ગોંડલsdm-gondal-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inતાલુકા સેવા સદન, 21-સ્ટેશન પ્લોટ, ગોંડલ, જીલ્લા રાજકોટ02825-220008
GVMiyani શ્રી જી. વી. મિયાણીપ્રાંત અધિકારી, ધોરાજીsdm-dhoraji-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ કલેકટરની કચેરી, જૂના ભગવતસિંહજી હાઈસ્કૂલ બિલ્ડિંગ, ધોરાજી02824-226681

મામલતદાર કચેરી

પ્રોફાઇલ ફોટો નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
R. N. Jadeja શ્રી આર. એન. જાડેજામામલતદાર, વિંછીયાmam-vinc-rajkot[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી, વિંછીયા02821-273432
Puja Jotangiya શ્રીમતી પૂજા જોટાણીયામામલતદાર, જેતપુરmam-jetpur[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, સેવા સદન, જેતપુર02823-220001
સી એમ ડાંગી શ્રી સી. એમ. દંગીમામલતદાર, રાજકોટ દક્ષિણmam[dot]raj[dot]south[at]gmail[dot]comમામલતદાર ઑફિસ રાજકોટ સાઉથ, ગોંડલ રોડ, પી.ડી.એમ. કોમર્સ કોલેજ નજીક, રાજકોટ0281-2364991
એચ. આર. અપાર્નાથિ શ્રી એચ. આર. અપારનાથીમામલતદાર, જામ કંડોરણાmam-jamkandorna[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી, જામ કંડોરણા02824-271321
કે-બી-સોલંકી શ્રી કે. બી. સોલંકીમામલતદાર, ઉપલેટાmam-upleta[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, ઉપલેટા02826-221458
એમ-એન-હબડા શ્રી એમ. એન. હુબડામામલતદાર, ધોરાજીmam-dhoraji[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, દરબારગઢ, ધોરાજી02824-221887
Priyankkumar Galchar શ્રી પ્રિયંકકુમાર ગલચરમામલતદાર, જસદણmam-jasdan[at]gujarat[dot]gov[dot]inસેવા સદન, જસદણ02821-220032
VN Bhagora સુશ્રી બી. એન. વીરોજામામલતદાર, પડધરીmam-paddhari[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી,પડધરી02820-233059
Saryu-jankar સરયુ જનકારમામલતદાર, રાજકોટ પુર્વmamlatdarrajkotcityeast[at]gmail[dot]comમામલતદાર, રાજકોટ પુર્વ ની કચેરી, જુની કલેકટર કચેરી કમ્પાઉંડ, રાજકોટ0281-2479654
કોઈ છબી નથી શ્રી સી. જી. પારખીયામામલતદાર, કોટડા સાંગાણીmam-kotdasangani[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી, કોટડા સાંગાણી02827-276221