બંધ

કોણ શુ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેકટરેટ

પ્રોફાઇલ ફોટો નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
VN Bhagora શ્રીમતિ બી. એન. વિરોજાPublic Relation Officerpro-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inCollector Office, Jilla Seva Sadan, Rajkot2447760-63
કોઈ છબી નથી શ્રી યુ.વી. કાનાણીઇન્ચાર્જ મામલતદાર (ડીઝાસ્ટર)dismgmt-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inGround Floor, Collector Office, Rajkot0281-2447763
Remya-Mohan શ્રીમતિ રેમ્યા મોહન, IASક્લેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટcollector-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર કચેરી, જામ ટાવર પાસે, રાજકોટ0281-24739000281-2453621
પરિમલ-પંડયા શ્રી પી.બી. પંડયા, GASનિવાસી અધિક કલેકટરadd-collector-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, જામ ટાવર સામે, રાજકોટ0281-24763740281-2453621
Puja Bavda સુશ્રી પૂજા બાવડાજીલ્લા પુરવઠા અધિકારીdso-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન રાજકોટ281-2476891
N.R.Toprani શ્રી એન. આર. ટોપરાણીજીલ્લા આયોજન અધિકારીdpo-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન રાજકોટ281-2441276
એન-આર-ધંધલ શ્રી એન. આર. ધાધલનાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીકલેક્ટર કચેરી, બીજો માળ, જામ ટાવર સામે, રાજકોટ0281-2478959
Puja Jotangiya શ્રીમતી પૂજા જોટાણીયાનાયબ કલેક્ટર, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી (રાજકોટ શહેર અને રાજકોટ ગ્રામ્ય)mam-jetpur[at]gujarat[dot]gov[dot]inબહુમાળી ભવન, 7 મો માળ, 5 મો બ્લોક, રાજકોટ02823-220001
કોઈ છબી નથી શ્રી જે.એન. મહેતામામલતદાર, પ્રોટોકોલકલેક્ટર કચેરી, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જામ ટાવર સામે. રાજકોટ0281-2447060-10
chitnish1 શ્રી એ. એમ. ત્રિવેદીઇન્ચાર્જ ચીટનીશ ટુ કલેકટરchitnis-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, પ્રથમ માળ, સામે. જામ ટાવર, રાજકોટ0281-2447763

પ્રાંત અધિકારીની કચેરી

પ્રોફાઇલ ફોટો નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
sdm શ્રી એસ.એમ. ગઢવીપ્રાંત અધિકારી, રાજકોટ શહેર -1po-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ કલેકટરની કચેરી, રાજકોટ શહેર -1, જૂની કલેક્ટર ઓફિસ કેમ્પસ, રાજકોટ0281-24790420281-2453334
sdm શ્રી સી.એ. ગોહીલપ્રાંત અધિકારી, રાજકોટ શહેર -2sdm2-revenue-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ કલેકટરની કચેરી, રાજકોટ શહેર -2, જૂની કલેક્ટર ઓફિસ કેમ્પસ, રાજકોટ0281-2450368
VSDesai શ્રી વી.એસ. દેસાઇપ્રાંત અધિકારી, રાજકોટ ગ્રામ્યsdm-rural-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ કલેકટરની કચેરી, રાજકોટ ગ્રામ્ય, જૂની કલેકટર ઓફિસ કેમ્પસ, રાજકોટ0281-24710910281-2471093
sdmj શ્રી પ્રીયંકકુમાર ગલચરપ્રાંત અધિકારી, જસદણprant-rev-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ કલેકટર કચેરી, સેવા સદન, જસદણ02821-22123202821-223232
SDM શ્રી આર. જી. આલપ્રાંત અધિકારી, ગોંડલsdm-gond-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inતાલુકા સેવા સદન, 21-સ્ટેશન પ્લોટ, ગોંડલ, જીલ્લા રાજકોટ02825-22000802825-226608
GVMiyani શ્રી જી. વી. મિયાણીપ્રાંત અધિકારી, ધોરાજીdycoll-dhor-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ કલેક્ટર અને એસ.ડી.એમ. કચેરી, ન્યુ ભગવતસિંહજી હાઇસ્કૂલ કમ્પાઉન્ડ, સ્ટેશન રોડ, ધોરાજી - 36041002824-22668102824-226682

મામલતદાર કચેરી

પ્રોફાઇલ ફોટો નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
કોઈ છબી નથી શ્રી વી.એમ. કારીયામામલતદાર , જેતપુર શહેરmam-jetpurt-city[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી , જેતપુર શહેર02823-220001
કોઈ છબી નથી શ્રી ડી.એ. ગીનીયામામલતદાર , જેતપુર ગ્રામ્યmam-jetpur[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી , જેતપુર02823-22000102823-229551
કોઈ છબી નથી શ્રી વી. આર. મુળિયાસિયામામલતદાર, જામ કંડોરણાmam-jamkandorna[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી, જામ કંડોરણા02824-27132102824-271321
RBDANGI શ્રી આર.બી. દંગીમામલતદાર વિંછીયાmam-vinc-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી , વિંછીયા02821-273432
R. N. Jadeja શ્રી કે.વી. નકુમમામલતદાર, ગોંડલ શહેરmam-gondalcity[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી, ગોંડલ શહેર02825-220093
સી એમ ડાંગી શ્રી સી. એમ. દંગીમામલતદાર, રાજકોટ શહેર દક્ષિણmam-raj-south[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ રાજકોટ સાઉથ, ગોંડલ રોડ, પી.ડી.એમ. કોમર્સ કોલેજ નજીક, રાજકોટ0281-23649910281-2364993
કોઈ છબી નથી શ્રી જી.એમ. મહાવદીયામામલતદાર, ઉપલેટાmam-upleta[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, ઉપલેટા02826-22145802826-221373
kt શ્રી કે.ટી.જોલાપરામામલતદાર, ધોરાજીmam-dhoraji[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, દરબારગઢ, ધોરાજી02824-22188702824-227487
કોઈ છબી નથી શ્રી પી. ડી. વાંદામામલતદાર, જસદણmam-jasdan[at]gujarat[dot]gov[dot]inસેવા સદન, જસદણ02821-22003202821-220232
Deepesh શ્રી દીપેશ કેડીયામામલતદાર, પડધરીmam-paddhari[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી,પડધરી02820-23305902820-233061