બંધ

કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ

આત્મીયા ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ટેકનોલોજી એન્ડ સાયન્સ

યોગીધામ ગુરુકુલ, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ

ઇમેઇલ : info[at]atmiya[dot]edu[dot]in
ફોન : 0281-2563445
વેબસાઇટ લિંક : http://atmiya.net/degree

આર કે યુનિવર્સિટી

રાજકોટ ભાવનગર હાઇવે, કસ્તૂરબાધામ, રાજકોટ

ઇમેઇલ : info[at]rku[dot]ac[dot]in
ફોન : 9712489122
વેબસાઇટ લિંક : https://rku.ac.in

એ.એમ.પી. સરકારી લો કોલેજ

ડો. હોમી દસ્તુર રોડ, ડી.એચ. કોલેજ કેમ્પસ, નજીક ડૉ યાજ્ઞિક રોડ, રાજકોટ - 360001

ઇમેઇલ : amplawcollege[at]gmail[dot]com
ફોન : 02812465523
વેબસાઇટ લિંક : https://www.amplc.ac.in/
Pincode: 360001

એચ એન્ડ એચ બી કોટક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ

ડો યાજ્ઞિક રોડ, ડી એચ કોલેજ કેમ્પસ, રાજકોટ - 360001 [ 0281 - 2465643 ]

ઇમેઇલ : kotaksciencecollegerajkot[at]gmail[dot]com
ફોન : 8866436011
વેબસાઇટ લિંક : https://www.hnhbkis.edu.in/
Pincode: 360001

ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા (આઈટીઆઈ)

ભાવનગર રોડ, આજી ડેમ પાસે, રાજકોટ - 360003

ઇમેઇલ : prlrajkotiti1[at]yhaoo[dot]co[dot]in
ફોન : 0281238736
વેબસાઇટ લિંક : http://itirajkot.org/
Pincode: 360003

ધર્મેન્દ્રસિંહજી આર્ટસ કોલેજ

ડો યાજ્ઞિક રોડ, રામ કૃષ્ણ નગર, રાજકોટ - 360001

ઇમેઇલ : principaldhcollege[at]gmail[dot]com
ફોન : 02812465632
વેબસાઇટ લિંક : https://dhcollege.ac.in/
Pincode: 359997

પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય મેડિકલ કોલેજ (પીડીયુ)

પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય મેડિકલ કોલેજ (પીડીયુ) સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસ, જામનગર રોડ, રાજકોટ - 360001

ઇમેઇલ : deanrajkot[at]yahoo[dot]co[dot]in
વેબસાઇટ લિંક : http://www.pdumcrajkot.org
Pincode: 360001

બી.કે. મોદી સરકાર ફાર્મસી કોલેજ

સરકારી પોલીટેકનિક કેમ્પસ, આજી ડેમ પાસે, ભાવનગર રોડ, જી.આઈ.ડી.સી., રાજકોટ - 360003

ઇમેઇલ : bkmgpc-rajkot-dte[at]gujarat[dot]gov[dot]in
ફોન : 02812387156
વેબસાઇટ લિંક : http://www.bkmp.cteguj.in/
Pincode: 360003

મહિલા આૈદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા (આઈટીઆઈ)

યુનિવર્સિટી રોડ, બી.ટી. સવાણી કિડની હોસ્પિટલ પાછળ, રાજકોટ - 360005

ઇમેઇલ : prlrajkotmiti[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02812562883
વેબસાઇટ લિંક : http://mahilaitirajkotcity.org/
Pincode: 360005