બંધ

કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ

આત્મીયા ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ટેકનોલોજી એન્ડ સાયન્સ

યોગીધામ ગુરુકુલ, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ

ઇમેઇલ : info[at]atmiya[dot]edu[dot]in
ફોન : 0281-2563445
વેબસાઇટ લિંક : http://atmiya.net/degree

આર કે યુનિવર્સિટી

રાજકોટ ભાવનગર હાઇવે, કસ્તૂરબાધામ, રાજકોટ

ઇમેઇલ : info[at]rku[dot]ac[dot]in
ફોન : 9712489122
વેબસાઇટ લિંક : https://rku.ac.in

કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ

ધરમેંદ્રસિંહજી આર્ટ્સ કોલેજ, રાજકોટ

ડૉ. યાજ્ઞિક રોડ, રાજકોટ


ફોન : 0281-2465632

મારવાડી યુનિવર્સિટી

મારવાડી યુનિવર્સિટી રાજકોટ-મોરબી હાઇવે રોડ, ગૌરીદડ, રાજકોટ

ઇમેઇલ : info[at]marwadiuniversity[dot]ac[dot]in
વેબસાઇટ લિંક : https://www.marwadiuniversity.ac.in/

શ્રી એચ એન શુક્લા કોલેજ

2, વૈશાલી નગર, નજીક રેલવે ક્રોસિંગ, રૈયા મેઇન રોડ, આમ્રપાલી, રાજકોટ

ઇમેઇલ : hnsinfo[at]hnshukla[dot]com
ફોન : 281-2224362
વેબસાઇટ લિંક : http://hnsgroupofcolleges.org

સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, રાજકોટ

મવડી-કણકોટ રોડ, હનુમાન મંદિર નજીક, રાજકોટ

ઇમેઇલ : gec-rajkot-dte[at]gujarat[dot]gov[dot]in
ફોન : 9978287873
વેબસાઇટ લિંક : http://www.gecrj.cteguj.in/

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી કેમ્પસ, મુંજકા, રાજકોટ

ઇમેઇલ : info[at]saurashtrauniversity[dot]edu