Close

Shri K.K. Ranavasiya

Mamlatdar office, Lodhika

Email : mam-lodhika[at]gujarat[dot]gov[dot]in
Designation : Mamlatdar, Lodhika
Phone : 02827-244221